Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

Postępowanie zakończone i rozstrzygnięte
PRZEDŁUŻENIE TERMINU
składania ofert do dnia 30.04.2020 r.

ZAPROSZENIE
data publikacji: 11-03-2020
news.jpg


Dąbrowa Tarnowska dn. 09.03.2020 r.


ZAPROSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Usunięcie nalotu mikroorganizmów z powierzchni elewacji akrylowych tynków cienkowarstwowych oraz ich zabezpieczenie, budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Dąbrowie Tarnowskiej i Żabnie:
os. Westerplatte 8, os. Westerplatte 9, os. Westerplatte 10 i ul. Siedemsetlecia 3".


I. Sposób składania ofert:

- poczta tradycyjna na adres siedziby:

                Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
                ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

- osobiście na adres siedziby: j.w.

W przypadku wysyłania oferty pocztą za termin złożenia przyjmuje się datę otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
Zamawiającego bez udziału oferentów.


II. Termin składania ofert: do dnia 06.04.2020 r. do godz. 15:30


III. Ostateczny termin realizacji zlecanych prac: do dnia 31.10.2020 r.


IV. W sprawach dotyczących przedmiotu i warunków zamówienia kontakt z biurem Spółdzielni:
     (czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30).
  • Dział GZM: tel. 14 655-93-48, kom. 604-276-889.

V. SiWZ w załączeniu, do pobrania ze strony internetowej pod adresem: www.dabrowatsm.pl,

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek


Załączniki:

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w formacie ".pdf")

- ZAPROSZENIE (w formacie ".pdf")

- PRZEDŁUŻENIE TERMINU (w formacie ".pdf")

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie